Bonyad Trans Iran

ماشین نقطه جوش اتوماتیک رادیاتور

( پنجه جوش هیدرولیک رادیاتور پنلی )

نقطه جوش اتوماتیک پنوماتیک

( مخصوص ضربه گیر بدنه خودرو کوییک )

نقطه جوش اتوماتیک هیدرولیک

( مخصوص ضربه گیر بدنه خودرو تیبا )

نقطه جوش اتوماتیک

( مخصوص کنوکتور رادیاتور پنلی )

نقطه جوش اتوماتیک

( مخصوص قفسه فروشگاهی )

نقطه جوش

( از توان 60 کاوا تا 400 کاوا )

نقطه جوش رومیزی

( از توان 50 کاوا تا 100 کاوا )

نقطه جوش

( بازو بلند مخصوص بشکه و استوانه )

دستگاه مش

( نقطه جوش مفتول )

نقطه جوش ۳ جک همزمان

( مخصوص زبانه قفل )