Bonyad Trans Iran

دستگاه درز جوش (قرقره جوش) بشکه با بازوی بلند مناسب انواع بشکه قیر ، بشکه روغن و … میباشد.

بیش از ۲۰ شرکت معتبر تولید بشکه در ایران از این دستگاه استفاده میکنند و جوش این دستگاه تمامی استاندارد های لازم جهت انواع بشکه با ضخامت های مختلف رو پشت سر گذاشته است.

مشخصات فنی :

-ترانس رزین دار با توان ۲۵۰ کاوا

-باتلو کنترل جوش هوشمند بریتیش با ۸ حافظه داخلی

-گان جوش در انواع مختلف (گان سایشی ، گان جیوه ای ، گان نقره ای )

-سیستم خنک کاری آب در گردش

دستگاه درز جوش (قرقره جوش) بشکه با بازوی بلند مناسب انواع بشکه قیر ، بشکه روغن و … میباشد.

بیش از ۲۰ شرکت معتبر تولید بشکه در ایران از این دستگاه استفاده میکنند و جوش این دستگاه تمامی استاندارد های لازم جهت انواع بشکه با ضخامت های مختلف رو پشت سر گذاشته است.

مشخصات فنی :

-ترانس رزین دار با توان ۲۵۰ کاوا

-باتلو کنترل جوش هوشمند بریتیش با ۸ حافظه داخلی

-گان جوش در انواع مختلف (گان سایشی ، گان جیوه ای ، گان نقره ای )

-سیستم خنک کاری آب در گردش

دستگاه درز جوش (قرقره جوش) بشکه با بازوی بلند مناسب انواع بشکه قیر ، بشکه روغن و … میباشد.

بیش از ۲۰ شرکت معتبر تولید بشکه در ایران از این دستگاه استفاده میکنند و جوش این دستگاه تمامی استاندارد های لازم جهت انواع بشکه با ضخامت های مختلف رو پشت سر گذاشته است.

مشخصات فنی :

-ترانس رزین دار با توان ۲۵۰ کاوا

-باتلو کنترل جوش هوشمند بریتیش با ۸ حافظه داخلی

-گان جوش در انواع مختلف (گان سایشی ، گان جیوه ای ، گان نقره ای )

-سیستم خنک کاری آب در گردش