; charset=UTF-8" /> پنجه جوش هیدرولیک | شرکت بنیاد ترانس ایران نقطه جوش اتوماتیک شرکت بنیاد ترانس ایران نقطه جوش رادیاتور پنلی پنجه جوش هیدرولیک

پنجه جوش هیدرولیک

(مخصوص رادیاتور پنلی)