; charset=UTF-8" /> نقطه جوش دوکله | شرکت بنیاد ترانس ایران شرکت بنیاد ترانس ایران نقطه جوش دو کله نقطه جوش دوکله نقطه جوش با فیدر پیچ و مهره

نقطه جوش دوکله

با فیدر پیچ و مهره